Webercol Flex lepak

*Informativna maloprodajna cena

Webercol Flex je fleksibilni lepak sive boje, fine granulacije, pojačane snage vezivanja i fleksibilnosti, sačinjen od cementa i visoko kvalitetnog dunavskog peska, obogaćen polimerima. Webercol flex je lepak sa širokim spektrom primene i veoma malim ograničenjima, veoma lak i jedostavan za nanošenje.

POTROŠNJA
Oko 2-5 kg/m2 u zavisnosti od širine zubaca na gletarici, uslova po kojima se vrši lepljenje, dimenzija pločica i površine na koju se keramičke pločice lepe.
PAKOVANJE
25kg natron džak, 1200kg na paleti
5kg natron džak, 600kg na paleti

Opis

OBLAST PRIMENE
webercol flex se koristi za lepljenje keramičkih pločica, gres pločica i pločica od prirodnog kamena na sve cementne podloge, malter, gipsane ploče, gipsane blokove, za postavljanje na terase i balkone, za zahtevnije unutrašnje i spoljašnje radove (uključujući i podove sa podnim grejanjem).
PRIPREMA I NAČIN UPOTREBE
Webercollfex se priprema tako što se sadržaj džaka 25kg dodaje u 5,75l,
lepak i voda se razmešavaju električnim mikserom dok ne nestanu grudvice,
nakon prvog mešanja, sačeka se oko 5 minuta da lepak nabubri u posudi, a zatim se još jednom razmeša da se ujednači,
dobro razmešan lepak je fin i bez granulacije, lako se zahvata gletaricom,
lepak se nanosi čeličnom nazubljenom gletaricom na podlogu i poleđinu pločice,
otvoreno vreme za rad je 20min,
materijal je pogodan za upotrebu 2h nakon otvaranja džaka,
fugovanje se vrši nakon 24h fug masom webercolor comfort,
potpuno statičko opterećenje nakon 7 dana, a dinamičko nakon 28 dana.
ALAT ZA RAD
za mešanje: električni mikser
za nanošenje: čelična nazubljena gletarica
ROK TRAJANJA
12 meseci skladišteno na paletama u suvom prostoru bez direktnog uticaja vremenskih uslova i vlage. Čuvati od smrzavanja.
BOJA PROIZVODA
Webercoll flex je lepak sive boje

SAVET
Temeratura vazduha i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C. Najbitnije je da se prilikom postavljanja pločica izbegava direktan uticaj, pre svega vlage, a potom i svih ostalih vremenskih faktora.
Kada se lepe pločice dimenzija preko 25x25cm poželjno je izvršiti premazivanje i poleđine pločice i podloge lepkom kako bi se pokrila što veća površina podloge i obezbedilo što čvršće vezivanje pločice za podlogu. Ne preporučuje se upotreba ovog lepka na organske podloge, kreč i podloge koje sadrže kreč.
NAPOMENA
Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove – temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje lepkova za keramiku. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima.

Dodatne informacije

Proizvod

Brend lepkovi i fug mase

Možda će vam se svideti …