Webercol Classic Plus lepak

*Informativna maloprodajna cena

Webercol Classic Plus je standardni lepak sive boje fine granulacija i pojačane snage vezivanja, sačinjen od cementa, visoko kvalitetnog dunavskog peska i aditiva, obogaćen polimerima.

ROK TRAJANJA
12 meseci skladišteno na paletama u suvom prostoru bez direktnog uticaja vremenskih uslova i vlage. Čuvati od smrzavanja.
BOJA PROIZVODA
webercol classic plus je lepak sive boje
POTROŠNJA
Oko 2-5 kg/m2 u zavisnosti od širine zubaca na gletarici, uslova po kojima se vrši lepljenje, dimenzija pločica i površine na koju se keramičke pločice lepe.
PAKOVANJE
25kg natron džak, 1200kg na paleti
5kg natron džak, 1000kg na paleti

Opis

OBLAST PRIMENE
webercol classic plus se koristi za unutrašnje, ali i za spoljašnje radove za lepljenje keramičkih pločica, siporeks blokova, opeke na podove i zidove, na sve cementne podloge, beton, gipsane ploče, gipsane blokove.
webercol classic plus se koristi za lepljenje pločica malih i srednjih dimenzija
PRIPREMA I NAČIN UPOTREBE
webercol classic plus se priprema tako što se sadržaj džaka 25kg dodaje u 6l, a sadržaj džaka od 5kg u 1,2l čiste vode uz stalno mešanje,
lepak i voda se razmešavaju električnim mikserom dok ne nestanu grudvice,
nakon prvog mešanja, sačeka se oko 5 minuta da lepak nabubri u posudi, a zatim se još jednom razmeša da se ujednači,
dobro razmešan lepak je fin i bez granulacije, lako se zahvata gletaricom,
lepak se nanosi čeličnom nazubljenom gletaricom na podlogu,
otvoreno vreme za rad je 20min,
materijal je pogodan za upotrebu 2h nakon otvaranja džaka,
fugovanje se vrši nakon 24h fug masom weberfug classic ili webercolor perfect,
potpuno statičko opterećenje nakon 7 dana, a dinamičko nakon 14 dana.
ALAT ZA RAD
za mešanje: električni mikser
za nanošenje: čelična nazubljena gletarica

NAPOMENA
Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove – temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje lepkova za keramiku. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima.
SAVET
Temperatura vazduha i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C Najbitnije je da se prilikom postavljanja pločica izbegava direktan uticaj, pre svega vlage, a potom i svih ostalih vremenskih faktora. Ne preporučuje se za spoljašnje radove i za slabo upojne i pločice velikih dimenzija. Ne preporučuje se za lepljenje pločica na ogranske podloge i podloge koje sadrže kreč.

Dodatne informacije

Proizvod

Brend lepkovi i fug mase