Topcem (Masa za izravnavanje)-Mapei

1,695.60рсд

*Informativna maloprodajna cena

Normalno vezujuće i brzosušeće (4 DANA) hidrauličko vezivo za izradu estriha sa KONTROLISANIM skupljanjem

POTROŠNJA
Potrošnja varira u zavisnosti od debljine estriha i dozaže Topcem-a. Za dozažu od 200-250 kg Topcem-a na m3 agregata, potrošnja iznosi 2 – 2,5 kg/m2, za svaki cm debljine.
AMBALAŽA
Papirne vreće od 20 kg.
SKLADIŠTENJE
Topcem ima rok trajanja 12 meseci. Čuvati u originalno zatvorenoj ambalaži u suvom prostoru.
Proizvedeno u skladu sa odredbama 2003/53/EC Direktive.

Programi specijalne ponude za projekte – cene se odredjuju na upit.

Za projekte: mase za izravnavanje, hidroizolacije, lepkova i fug mase obezbeđuje se tehnička asistencija od
firme Mapei i ne naplaćuje se posebno.

Opis

PODRUČJA PRIMENE

Izrada veznih, nevezanih i plivajućih estriha na postojećim i novim podlogama koje će se oblagati drvenim oblogama, PVC-om, linoleumom, keramičkim pločicama, prirodnim kamenom, tepihom ili drugom oblogom gde se traži brzo sušenje podloge zbog brzog oblaganja.

Pogodan je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

Primeri primene

 • Izrada estriha koji su prohodni nakon 12 sati i potpuno suvi nakon 4 dana, na koje će se polagati elastične ili drvene podne obloge.
 • Izrada estriha na koje će se polagati keramičke pločice nakon 24 sata, a prirodni kamen nakon 2 dana.
 • Saniranje podnog estriha gde se traži brza sanacija.
 • Priprema estriha s podnim grejanjem bez potrebe dodavanja polimernih dodataka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Topcem je specijalno hidrauličko vezivo koje, kada se pomeša sa agregatom i vodom, stvrdnjava nakon 24 sata i potpuno je suvo nakon 4 dana.

PREPORUKE  

 • Ne mešajte Topcem sa cementom, krečom, gipsom ili Mapecem-om.
 • Ne ostavljajte na suvo Topcem pomešan sa agregatom već odmah dodajte tačno određenu količinu vode.
 • Ne mešajte Topcem samo sa finim peskom, koristite agregat granulacije 0-8 mm (za estrihe do 5-6 cm debljine).
 • Ne mešajte Topcem sa prevelikim količinama vode.
 • Ne dodajte vodu i ne mešajte Topcem kada je on već počeo da vezuje.

POSTUPAK PRIMENE

Priprema podloge

Topcem se može nanositi na sve podloge. Podlogu izolujte polietilenskom ili sličnom folijom, a u slučaju povećane vlage, ugradite odgovarajuću hidroizalaciju.

Nevezani estrisi, postojeće podloge od cementa, kamena ili keramičkih pločica moraju biti suve, otporne na pritisak i zatezanje, bez pukotina, prašine, nevezanih delova, ulja, boje, voska i tragova gipsa. Za ostale vrste podloga, konsultujte MAPEI tehničku službu.

NEVEZANI ESTRISI

(debljine od 35 do 60 mm)

Priprema mešavine

Pažljivo mešajte električnom mešalicom Topcem sa agregatom granulacije 0-8 mm i vodom, najmanje 5 minuta. Mešavinu treba naneti, nabiti i izravnati u najkraćem mogućem vremenu, nikako  duže od 1 sata od trenutka pripreme. Količina vode  treba biti dozirana tako da se dobije svež estrih konzistencije vlažne zemlje, na kojem, u toku zaglađivanja i površinske obrade, na površini ne sme da dođe do izdvajanja vode.

Topcem, agregat i voda mogu da se mešaju u:

 • običnoj mešalici za malter,
 • mešalici za beton,
 • horizontalnoj mešalici,
 • kamionu-mešalici,
 • mešalici sa automatskom pumpom.

Ne preporučuje se da se Topcem priprema ručno, jer bi za pripremu homogene mešavine trebala veća količine vode od propisane, što negativno utiče na razvoj čvrstoće i ostatka vlage u estrihu. Ako nije moguće koristiti električnu mešalicu i kod manjih radova gde se traži ručno mešanje, preporučuje se da se dobro pomeša Topcem sa agregatom pre dodavanja malih količina vode i da se meša dok se ne dobije konzistencija »vlažne zemlje«.

Kod nabijenih estriha preporučuje se ugradnja odgovarajuće armaturne mreže.

 PREPORUČEN ODNOS MEŠANJA

 Topcem                                    200 – 250 kg/m³

Agregat granulacije 0-8 mm        1650 – 1800 kg/m³

Voda                                       110 – 130 kg/m³ za suvi agregat. Količina vode može varirati u zavisnosti od vlažnosti agregata.

Ili:

Topcem                                   jedna vreća od 20 kg

Agregat granulacije 0-8 mm       140 – 160 kg

Voda                                       10 – 12 kg za suvi agregat. Količina vode može varirati u zavisnosti od vlažnosti agregata.

NANOŠENJE MEŠAVINE

Mešavinu Topcem-a treba nanositi kao i obične estrihe. Položite izolacionu foliju od polietilena (ili sličnog materijala) kako bi stvorili razdvajajući sloj između estriha i nosive podloge. Ovaj razdvajajući sloj takođe stvara i parnu barijeru, sprečavajući porast vlage u podlozi i dehidraciju Topcem estriha zbog brzog isparavanja vode; apsorbovana voda bi tada usporila proces sušenja.

Postupak ugradnje i završne obrade estriha sa Topcem vezivom je isti kao i postupak ugradnje normalnih cementnih estriha, po svim fazama: pripreme podloge, nanošenje mešavine i komprimiranje materijala, nivelisanje i završna obrada.

Ako je potrebno ugraditi cevi ili foliju u Topcem estrih, gornji sloj ne sme da bude tanji od 2 cm i mora se armirati galvaniziranom čeličnom mrežicom dimenzija 30×30 mm.

Po obodu prostora i oko stubova preporučuje se da se postave dilatacijske fuge širine 1 cm, između zida i estriha, fleksibilnim materijalom (kao što je filc ploča, pluta, polistiren itd.). Ako se postavljanje estriha odvaja od konstruktivnih fuga, izrežite estrih i umetnite čelične šipke prečnika 3-6 mm, dužine 20-30 cm, na razmaku od 20-30 cm, da bi se stvorila dobra veza i izbeglo stvaranje pukotina i neravnina na površini.

Vreme obrade estriha sa Topcem vezivom po pravilu je duže od vremena obrade normalnog cementnog estriha. Međutim, temperatura i vlažnost radne okoline utiču na vreme stvrdnjavanja i sušenja estriha.

VEZNI ESTRIH

(10-35 mm debljine)

Postupak pripreme i nanošenja mešavine je isti kao i kod nevezanih estriha, ali prethodno nanesite vezni sloj sa Planicrete-om, na potpuno čistu podlogu.

ODNOS MEŠANJA VEZNOG SLOJA

Planicrete                        1 deo težinski

Voda                              1 deo težinski

Topcem                           3 dela težinski

Topcem estrih ugradite na svež vezni sloj (sveže na sveže), kako bi se postiglo dobro vezivanje nanosa.

PLIVAJUĆI ESTRISI

(min. 55 mm debljine)

Postupak pripreme i nanošenja mešavine je isti kao i kod nevezanih estriha. Kod podloga sa podnim grejanjem, cevi za podno grejanje moraju biti postavljene najmanje 25 mm ispod površine estriha. Dodatna armirana mrežica se treba postaviti preko cevi. Podno grejanje se može staviti u upotrebu posle 4 dana.

MERENJE VLAŽNOSTI

Zbog posebnog sastava i karakteristika Topcem-a, uobičajene elektronske sprave za merenje sadržaja vlage u estrihu nisu primerene jer ne daju pouzdane rezultate; preostala vlaga se može izmeriti karbidnim hogrometrom (CM metoda).

Čišćenje

Alat se može očistiti vodom.

UPUSTVA O SIGURNOSTI KOD PRIPREME I PRIMENE

Topcem sadrži cement koji u kontaktu sa znojem ili drugim telesnim tečnostima stvara iritirajuću reakciju.Koristite zaštitne rukavice i naočare. Za ostale informacije, pogledajte Sigurnosni list.

PROIZVOD JE NAMENJEN ZA STRUČNU UPOTREBU

Upozorenje

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni; iz tog razloga, svi koji žele koristiti ovaj proizvod, moraju prethodno da proverii da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.

TEHNIČKI PODACI (tipične vrednosti)
OPIS PROIZVODA
Konzistencija:prah
Boja: siva
Specifična težina (kg/m³):850
Sadržaj suve materije (%):100
Skladištenje:12 meseci u originalnom pakovanju na suvom mestu
Štetnost po zdravlje prema EC 1999/45:Iritirajuće. Pre upotrebe pogledati paragraf Uputstva o sigurnosti kod pripreme i primene, informacije na pakovanju i Sigurnosni list
Carinski broj: 3824 50 90
PODACI O PRIMENI (na +23°C i 50% rel vlaž.vazduha)
 Odnos mešanja:200-250 kg Topcem-a sa 1 m³ agregata (prečnika 0-8 mm) i 110-130 kg vode za suvi agregat
Specifična težina mešavine (kg/m³): 2100
Vreme mešanja:5-10 minuta
Vreme upotrebe mešavine: 60 minuta
Temperatura nanošenja:Od +5°C do +35°C
Prohodnost:Posle 12 sati
Spremno za upotrebu:Posle 4 dana
Nanošenje samonivelirajućih masa:Posle 1 – 4 dana
Vreme čekanja pre polaganja:24 sata za keramičke pločice

2 dana za materijale od kamena

4 dana za elastične obloge

7 dana za drvo

Ostatak vlage posle 4 dana (%):< 2,0
KONAČNA SVOJSTVA
Otpornost na baze:odlična
Otpornost na ulja: Odlična (slaba na biljna ulja)
Otpornost na rastvarače: odlična
Temperatura kada je u upotrebi:Od -30°C do +90°C

 

MEHANIČKA OTPORNOST EN 13892 I VLAGA U ESTRISIMA SA TOPCEM-OM (20kg), SUVIM AGREGATOM 0-8 mm (160 kg) I VODOM (11 kg)
VREME

(dani)

MEHANIČKA OTPORNOST (N/mm²)VLAGA na +23°C – 50% rel.vlage

Mereno na uzorcima 4x4x16 cm

 

Čvrstoća pri pritiskuČvrstoća pri savijanju
1> 8> 3< 3,5
4> 15> 4< 2,0
 7> 22> 5
28> 30> 6

 

Topcem nije brzovezujuće vezivo pa je obradivost ista kao i kod normalnih cementnih estriha.

Tabela: MEHANIČKA OTPORNOST U FUNKCIJI DOZAŽE TOPCEM-a

Otpornost na pritisak (N/mm²)

Dozaža (kg/m³)

1 dan, 7 dana, 28 dana

Sve odgovarajuće reference o ovom proizvodu, mogu se na zahev dobiti.

Dodatne informacije

Projekat-materijali za postavljanje industrijskih pločica

Možda će vam se svideti …