Plastimul – Bitumenska emulzija za hidroizolaciju-Mapei

465.19рсд

*Informativna maloprodajna cena

Pakovanje (kg): 20,8

VP+PDV  CENA:465,19din/kg

Za projekte: mase za izravnavanje, hidroizolacije, lepkova i fug mase obezbeđuje se tehnička asistencija od
firme Mapei i ne naplaćuje se posebno.

Opis

PLASTIMUL

VIŠENAMENSKA BITUMENSKA EMULZIJA ZA HIDROIZOLACIJA

PODRUČJE PRIMENE

za hidroizolaciju temelja

za hidroizolaciju zidova

Primeri primene:

za hladnu hidroizolaciju zidova i betona livenih na zemlji

za hidroizolaciju betonskih rezervoara za vodu uključujući i slabo kisele i alkalne vode.

za hidroizolaciju betonskih slivnika, rigola i dimnjaka.

za hidroizolaciju neprohodnih ravnih i lučnih krovova

TEHNIČKA SVOJSTVA

Plastimul je nerastvorena pasta koja se sastoji od vodeno-bitumenske emulzije, spacijalnih finih agregata i dodataka, razvijen u Mapei Istraživačkoj Laboratoriji.

Tiksotropne osobine Plastimul-a čine ga lakim za primenu za vodonepropusnost svih vertikalnih i stmih površina.

Zaštita zidova i betona može se vršiti čak i na vlažnu podlogu ( kada nije završen proces sušenja ili kada su vlažne zbog atmosferskih uticaja).

Kada je suv Plastimul formira vodonepropusnu oblogu otpornu na potapanje vodom čak i kada je slabo kisela ili alkalna i otpornu na agesivne agense.

PREPORUKE

Ne nanosite Plastimul na temperaturama ispod +5 C ili na zamrznute podloge

Ne nanosite Plastimul kada je kiša

Ne nanosite Plastimul na podloge namenjene za pripremu hrane

Ne nanosite Plastimul za vodonepropusnost površina koje su u kontaktu sa rastvorima organskog porekla i životinjskih, biljnih ili mineralnih masti.

KAKO SE KORISTI

Priprema podloge

Pre nanošenja Plastimul-a, podloga mora biti očišćena od cementnog mleka i ostataka oplatnog ulja.

Horizontalne površine (npr. terase) moraju biti pod nagibom od min. 1% kako bi se omogućilo oticanje vode.

Podloga i temperatura okoline ne sme biti manja od +5 C.

Plastimul se može koristiti nerazređen ili razređen u zavisnosti od namene.

Pažljivo pročitajte upustva za nanošenje:

VODONEPROPUSNOST VERTIKALNIH POVRŠINA

(n.pr. temelji ili noseći zidovi)

Vlažna podloga mora biti obrađena a onda Plastimul nanešen u dva sloja po sledećem postupku:

Prvi sloj:

Razredite Plastimul sa 45 do 50 % vode i mešajte dok mešavina ne postane homogena. Nanosite čekom. Kada se prvi sloj osuši ( 3 do 6 časova u zavisnosti od tempetrature i ventilacije) može se nanositi drugi sloj.

Drugi sloj:

Plastimul nanosite u sloju od oko 1mm četkom ili gletelicom.

VODONEPROPUSNOST NEPROHODNIH HORIZONTALNIH POVRŠINA

Da bi podloga bila vodonepropusna mora biti navlažena a Plastimul nanešen u dva sloja po sledećem postupku:

Prvi sloj:

Razredite Plastimul sa 45 do 50 % vode i mešajte dok mešavina ne postane homogena. Nanosite čekom. Kada se prvi sloj osuši ( 3 do 6 časova) može se nanositi drugi sloj.

Drugi sloj:

Na prvi sloj Plastimul-a nanosite u sloju od oko 2 mm četkom. Dok je sveže ubacite staklena vlakna ili mrežu da bi povećali zateznu čvrstoću.

Armiranje je posebno preporučljivo ako postoje pukotine u podlozi.

Posle nanošenja drugog sloja Plastimul-a preko nakvašenje podloge naesite sloj od 1mm finog peska (0/1 mm).

Kada se osuši, vodonepropustan sloj je prohodan za održavanje.

Čišćenje

Alat se može očistiti vodom kada je Plastimul još uvek svež a kada se stvdne može se očistiti samo mehanički.

POTROŠNJA

Vodonepropusnost vetrikalnih zidova: oko 1 kg na m².

AMBALAŽA

Plastimul se pakuje u kante od 20 i 8 kg.

SIGURNOSNA UPUSTVA ZA PRIPREMU I PRIMENU

Plastimul nije štetan po zdravlje prema aktuelnim normama o klasifikaciji proizvoda. Preporučuje se nošenje rukavica i zaštitnih naočare, kao i primena uobičajenih mera opreza pri rukovanju hemijskim proizvodima. Sigurnosni list se izdaje na zahtev stručne osobe.

Upozorenje

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni; iz tog razloga, svi koji žele da koristei ovaj proizvod, moraju prethodno proveriti da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.

Sve odgovarajuće reference o ovom proizvodu, mogu se na zahtev dobiti.

TEHNIČKA SVOJSTVA ( tipične vrednosti)

Konzistencija: pasta

Boja: crna

Gustina (kg/m³): 1200

pH: 10

Viskoznost (mPa s): 250,000

Suva materija (%): 75

Skladištenje: 12 meseci u orginalnom pakovanju. Zaštite od mraza.

Štetnost po zdravlje (EC 1999/45): nije

Pre upotrebe pročitajte »Sigurnosne upustva za pripremu i nanošenje«, upstva na pakovanju i Sigurnosni list.

Carinski broj: 2715 00 00

VODONEPROPUSNOST HORIZONATALNIH NEPROHODNIH POVRŠINA

Prvi sloj ( prajmer):

Odnos mešanja: pomešati Plastimul sa 45 do 50 % vode

Vreme sušenja: 3 do 6 časova

Drugi sloj sa armiranjem:

Odnos mešanja: čist Plastimul

Min. temperatura pri nanošenju: + 5 C

KRAJNJE VREDNOSTI

Otpornost na starenje: odlična

Otpornost na rastvore kiselina i alkale: odlična

Otpornost na mlaz vode na +23C: 6 časova posle nanošenja

Dodatne informacije

Projekat-materijali za postavljanje industrijskih pločica

Možda će vam se svideti …